TCO certified

TCO Certified je mezinárodní certifikační program, který se zaměřuje na udržitelnost a ekologickou odpovědnost elektronických produktů.

 

TCO Certified byl vyvinut organizací TCO Development, která se zabývá posuzováním a certifikací v oblasti udržitelného vývoje v IT odvětví.

 

TCO Certified se vztahuje na širokou škálu elektronických produktů, včetně počítačů, notebooků, monitorů, tiskáren, mobilních telefonů a dalšího zařízení. Jeho cílem je podporovat výrobce, aby vyvíjeli a vyráběli produkty s menším negativním dopadem na životní prostředí a lidské zdraví.

Certifikace TCO Certified zahrnuje několik důležitých bodů, které jsou posuzovány a hodnoceny. Některé z hlavních bodů jsou:

  • Environmentální kritéria: Hodnotí se energetická účinnost, použití nebezpečných látek, recyklovatelnost a obecný ekologický dopad produktu.
  • Sociální kritéria: Posuzuje se etická výroba, pracovní podmínky a lidská práva ve výrobním procesu.
  • Ergonomie: Zhodnocuje se ergonomie produktu z hlediska uživatelského pohodlí, bezpečnosti a zdraví.
  • Kvalita obrazu: Hodnotí se kvalita obrazu u displejů, včetně rozlišení, barev, kontrastu a obnovovací frekvence.
  • Energie a spotřeba: Posuzuje se energetická efektivita a spotřeba elektronických zařízení v různých režimech provozu.
  • Obecná spolehlivost: Hodnocení se týká životnosti, odolnosti a spolehlivosti produktu.
  • Recyklovatelnost: Posuzuje se schopnost produktu být recyklován a správně zlikvidován po skončení životnosti.

TCO Certified slouží jako nástroj pro spotřebitele, kteří hledají ekologicky šetrné a udržitelné elektronické produkty. Certifikace poskytuje informace a záruky týkající se výrobků, které splňují určité standardy udržitelnosti a odpovědnosti v oblasti IT technologií.

Detailní informace o TCO naleznete na oficiální webu: https://tcocertified.com/